Fortsätt handla

CLARIS White (JURA)

Genom att använda filterpatronen CLARIS garanteras du en kontinuerligt hög vattenkvalitet som ger ett perfekt kafferesultat tack vare ny filtrering före varje tillredning.

Filterpatronen CLARIS skyddar din apparat mot kalkavlagringar och förlänger därmed dess livslängd.

När filterpatronen CLARIS används ska kaffemaskinen inte avkalkas.